Verbasterd

Verbasterd

innovative technology, cross and social media, guerilla, advertising, communities and games

You can scroll the shelf using and keys

Hoe betrouwbaar is het beeld

03/17/2005


Ik zal vanmiddag de lezing ‘Hoe betrouwbaar is het beeld?‘ bijwonen in het statige Trippenhuis te Amsterdam.
Een korte beschrijving van deze lezing:

De Commissie Wetenschap en Kunst van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) organiseert op donderdagmiddag 17 maart 2005 een bijeenkomst over de betrouwbaarheid van het beeld. Er wordt in de media, maar ook in het wetenschappelijk onderzoek, gebruik gemaakt van beelden. Hierdoor ontstaat de indruk dat de informatie die we krijgen voorgeschoteld, steeds betrouwbaarder wordt. Immers, de beelden “bewijzen” dat hetgeen we zien de waarheid is. Vaak echter zijn beelden gemanipuleerd, en is de informatie die wij eruit halen sterk gekleurd en heel wat minder feitelijk dan het beeld doet vermoeden. Bron: KNAW


De volgende personen komen aan het woord:

Tijdens de bijeenkomst op 17 maart zal vanuit verschillende invalshoeken worden gesproken over de (on)betrouwbaarheid van het beeld. Het programma wordt gepresenteerd door de Groningse psycholoog Douwe Draaisma. Sprekers zijn publicist Bas Heijne en fysicus Robbert Dijkgraaf. Beeldend kunstenaar Germaine Kruip en videokunstenaar Julika Rudelius zullen een aantal werken presenteren en deze toelichten. Daarna zal o.l.v. Douwe Draaisma een discussie starten. De middag wordt afgesloten met een borrel. Bron: KNAW

Ik ben erg benieuwd in hoeverre nieuwe media, zoals internet en mobiele telefonie, aan bod zullen komen. Ik hoop natuurlijk dat ze flink vertegenwoordigd zijn in de betogen!

What do you think?

Please keep your comments polite and on-topic.