Verbasterd

Verbasterd

innovative technology, cross and social media, guerilla, advertising, communities and games

You can scroll the shelf using and keys

Vragenlijst Jonge Volwassenen

04/11/2005

Via de mail kwam de vraag om de aandacht op een vragenlijst te richten voor een onderzoek naar jonge volwassenen voor de Universiteit Utrecht.
Hallo allemaal,
Vanuit de Universiteit Utrecht (Faculteit Sociale
Wetenschappen) zijn we bezig met een groot onderzoek
onder 1500 jong volwassenen (18-24 jaar) naar
competenties, gedrag en persoonlijkheid. Met
competenties bedoelen we vaardigheden of capaciteiten,
oftewel dingen die mensen wel of niet goed kunnen.
Onze vraag is of jij mee wilt doen met dit onderzoek
door het bijgevoegde vragenboekje (.doc) in te vullen.


Het invullen van het vragenboekje is anoniem en neemt
ongeveer een half uur in beslag.
Als je wilt meedoen aan dit onderzoek, willen we je
vragen om de ingevulde vragenlijst zo snel mogelijk
terug te mailen. In ieder geval vóór 22 april 2005.
Het vragenboekje kun je op de computer
invullen (je hoeft het dus niet uit te printen!). Je
kunt het terugmailen (als bijlage) naar het volgende
e-mailadres: onderzoekcbsjv@mail.fss.uu.nl
Hanneke Visser (één van onze begeleiders) beheert dit
e-mailadres. Ingekomen vragenboekjes print zij uit en
voorziet zij van een nummer. De mail zelf verwijdert zij meteen, zodat anonimiteit gewaarborgd blijft.
Omdat we veel mensen nodig hebben, willen we je vragen om in je mail e-mailadressen te geven van mensen in jouw buurt van wie je denkt dat zij de lijst ook willen invullen. Wij mailen hen dan de vragenlijst
toe. NB. Svp deze mail niet zelf gaan forwarden!!!
Bij voorbaat hartelijk dank voor deelname aan dit
onderzoek!
Met vriendelijke groet,
namens dr. Rinie Geenen, dr. Jan ter Laak en drs.
Hanneke Visser ­ van Bale

What do you think?

Please keep your comments polite and on-topic.

comments

Tip 1: maak geen vragenlijst die een half uur in beslag neemt

FDL

04/11/2005